top of page

HISTORIA

Här hittar du frågedrivna undervisningsupplägg i ämnet historia. Det är lärare i nätverket som generöst delar med sig av sina FDU-konstruktioner. De är skapade i en specifik undervisningskontext med lärarens egna elever i åtanke och även om det är utförliga beskrivningar som delas ryms inte allt. Det vi hoppas är att du ska inspireras, vrida och vända, anpassa och utveckla materialet till dina elever och ditt undervisningssammanhang. Om du har några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss.

Skärmavbild 2023-11-18 kl. 14.40.23.png

Vad betydde mest för jämställdheten?

I denna FDU synliggörs hur kampen för jämställdhet som historisk process utgörs av både kontinuitet och förändring. Eleverna undersöker vad aktörer och reformer haft för betydelse i denna utveckling.

Folkhemmet_Gröndals stjärnhus.jpg

Folkhemmet en bra idé?

Denna undersökning vill väcka tankar om vad Folkhemmet innebar för Sverige på gott och ont, samt hur dessa reformer har påverkat olika grupper i samhället. Det här upplägget är en omarbetad variant av FDU:n "Är det möjligt att utplåna ojämlikheten?" (se nedan).

Projection_on_Lee_statue_t620.jpeg

Vem äger minnet av olösta konflikter?

Undersökningen är tänkt att fungera som en introduktion till historiebruk. Eleverna får närma sig historiebruk via enkla exempel och modeller, som blir allt mer komplicerade.

folkhemsinredning.jpeg

Är det möjligt att utplåna ojämlikheten?

Denna undersökning ger eleverna möjlighet att reflektera kring hur Sverige har vuxit fram och hur politisk styrning och reformer skapade ett mer jämlikt samhälle. Fokus ligger på Folkhemmet och vilka konsekvenserna blev.  

Bild25.jpg

På vilket sätt var Sverige en del av världen på 1600-talet?

Stormaktstiden berättas ofta med ett nationellt perspektiv. Genom att undersöka historiska föremåls globala och regionala kopplingar får eleverna öva sig i källtolkning och hur historia konstrueras.

Eugène_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_Liberté_guidant_le_peuple.jpg

Befriades människan av upplysningen?

Denna FDU handlar om hur kontinuitet och förändring är sammanvävda och kan existera samtidigt och tillsammans. Eleverna utforskar upplysningen och vilka grupper i samhället som kom att missgynnas och hur upplysta vi är idag.

toppled down columbus-statue-topple-03.jpeg

Ska statyerna rivas?

Denna undersökning handlar om historiebruk. Eleverna utforskar varför en staty över Columbus revs i spåren av de oroligheter och demonstrationer som följde av polisvåld mot svarta i USA sommaren 2020. 
 

Emmas_combined.jpg

Är rasismen i USA på väg mot ett slut?

Frågedriven undervisning för gymnasiet som handlar om rasismens historia i USA. Eleverna utforskar rasism mot afroamerikaner i USA historiskt och idag och drar slutsatser kring om rasismen är på väg mot ett slut.

dennyamanniskan_445.jpeg

Ledde den svenska folkhemspolitiken till att Sverige blev ett bättre samhälle?

I FDU:n  arbetar eleverna med fyra stödfrågor för att undersöka olika aspekter av samhällsutvecklingen i Sverige under det långa socialdemokratiska maktinnehavet från 1930-tal till 1970-tal.

Bild 5_Kryddburkarna.jpg

När slutade emigrationen?

Genom att studera föremål som tillhört en migrerande familj, får eleverna fördjupa sig i historiens betydelse för identitet och individens roll i den stora historien.

Folkmord_intro_Nyamata_Memorial_Site_13.jpeg

Kan folkmord förhindras?

Denna FDU handlar om att lära av historien. Först undersöker eleverna tre folkmord för att få syn på likheter och skillnader på vägen mot folkmord. Sen blir frågan om det går att förhindra folkmord och i sådana fall var vi kan handla annorlunda.

Sykes_Picot_Agreement_Map_signed_8_May_1916.jpeg

Kan fred skapa krig?

I denna FDU får eleverna öka sin förståelse för hur första världskriget och dess efterspel har lett till över 100 år av oro och konflikter i Mellanöstern. Vi flyttar fokus från Europa och ser hur frederna blev en grogrund för krig.

Aktionsgruppen mot svensk atombomb.jpeg

Hur svårt var det för Sverige att vara neutralt under kalla kriget?

Denna FDU handlar om Sveriges neutralitet under kalla kriget, där eleverna med hjälp av olika historiska tankeverktyg undersöker vilka orsaker som låg till grund för beslutet och komplexiteten att vara neutral.

Birkahalsbandet.png

Vad kan ett halsband berätta om människorna i vikingastaden Birka?

Genom att undersöka ett föremål i form av ett gravfynd får eleverna möta den historiska platsen Birka och utforska platsens och föremålets globala nätverk.

bottom of page