top of page

Nätverk för frågedriven
SO-undervisning

start

LEKTIONSBANK

Här samlar vi frågedrivna undervisningsupplägg (FDU) som konstruerats av lärare i nätverket. Samtliga FDU:er som hamnar på sidan är utprovade i undervisning. Vi hoppas att lärare ska ladda ner och prova att genomföra de FDU:er som delas men också inspireras att konstruera egna. Hittills finns färdiga FDU:er i historia, religionskunskap och samhällskunskap, och snart kommer också tvärvetenskapliga. 

Registrera dig för att kunna ladda ner våra FDU:er.

FDU i korthet

FDU står för frågedriven undervisning och är en elevaktiv och undersökande metod med stor potential för elevers lärande. Vi presenterar här en modell för att konstruera lektionssekvenser som bygger på den nordamerikanska “Inquiry Design Model” (IDM).

 

FDU är en ämnesdidaktisk modell för att konstruera och kombinera frågor, uppgifter och källor. Den kretsar runt en angelägen fråga som har relevans för eleverna och kommer åt kärnan i ämnet.

 

Lär dig mer om vad FDU är:

Britton, T. & Johansson, M. (2022). Frågedriven undervisning - en planerings och undervisningsmodell med exempel från religionskunskap, SO-didaktik, nr 11. 

Johansson, P. (2022). Källornas funktion i frågedriven undervisning, SO-didaktik, nr 12.

Britton & Johansson (2022)_uppslag.png

Mer om FDU-modellen

Här samlar vi artiklar, konferensbidrag, filmer och andra resurser där du kan lära dig mer om FDU (frågedriven undervisning) som ämnesdidaktisk modell. Du kan också anmäla dig till kommande kurser, fortbildningsdagar och lektionsverkstäder. Just nu kan du som tidigare deltagit i Doing-seminarier på Globala gymnasiet i Stockholm anmäla dig till “Doing FDU” (läs mer under professionsutveckling). Fler tillfällen kommer att annonseras

Skolfi-projekt

kau rätt logga.png

Nätverk för frågedriven undervisning har uppstått ur projektet “Enquiry i SO-undervisningen” finansierat av

Skolforskningsinstitutet. Läs mer här. Det drivs av SO-didaktik i centrum i samarbete med Centrum för de
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet. Läs mer här. Syftet med 

projektet är att utforska vad som utmärker lärares FDU-kompetens och hur en sådan kompetens utvecklas 

i kollegial samverkan. Syftet är också att undersöka hur FDU-modellen påverkar elevers lärande. Deltagande 
forskare är Thérèse Britton, Ulrik Holmberg, Maria Johansson, Patrik Johansson och Kenneth Nordgren.

 

Artiklar

FDU-ordlista 

 

Britton, T. & Johansson, M. (2022). Frågedriven undervisning - en planerings- och undervisningsmodell med ett exempel från religionskunskap. SO-didaktik, nr 11, s. 8-19. 

Johansson, Maria & Nordgren, Kenneth, "Historical Enquiries for Intercultural Learning: Prerequisites, Findings, and Suggestions", i History Education and Historical Inquiry, red. Bob Bain, Arthur Chapman, Alison Kitson & Tamara L. Shreiner (Charlotte, N.C.: Information Age Publishing, under utgivning)

Johansson, P. (2022). Källornas funktion i frågedriven undervisning, SO-didaktik, nr 12.

 

Holmberg, U. & Johansson, M. (2021). Angelägna frågor i historia. Historieundervisningens röster, Skolverket.

Holmberg, U., Johansson, P., Britton, T. H., Johansson, M., & Nordgren, K. (2022). Frågedriven undervisning för att organiseranormativa kunskapspraktiker i SO-ämnena. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, (4), 124-153.

Johansson, P. (2022). Källornas funktion i frågedriven undervisning, SO-didaktik, nr 12.

Religion och livsfrågor, TEMA: Frågedriven undervisning i religionskunskap, nr 4 2022.

SO-didaktik-artiklar om genomförda FDU:er

Ageheim, K. och Graan, A. (2022). Buddhism, begär och primära behov – att ta sig an undervisning om buddhism från ett nytt perspektiv. SO-didaktik (11), s. 84-92.
 

Ageheim, K. och Graan, A. (2023). Med fötterna på jorden? - gymnasieelever utforskar en kroppslig aspekt av religion och religiositet, SO-didaktik, (fristående artikel).

Bergström, M.  och Personne T. (2022). “På TikTok säger de att vaccinet är farligt” – hur undervisar vi om källkritik i det nya medielandskapet? SO-didaktik (11), s. 22-32.

Björklund, M. (2023). Finns lyckan i buddhismen? - fördjupad begreppsförståelse i religionskunskap, SO-didaktik, (fristående artikel).

Ekman, J. (2023). Var kvinnor och slavar en del av upplysningen? - att förstå historiens komplexa flödenSO-didaktik, (fristående artikel).

Englund, A.-C., Moberg, L. & Westregård, P. (2022). Kan det här vara religiöst? - att undersöka gränsen mellan det sakrala och profana. SO-didaktik (12), s. 64-73.

 

Estenberg, M., Friberg, H., Härnvi, T. & Moltheus, M. (2022). (Mar-)drömmen om folkhemmet. SO-didaktik (12), s. 38-49.

Finnson, G. (2023). Detektivarbete på mellanstadiet - att undervisa för komplexitet, SO-didaktik, (fristående artikel).

Gunnemark, C. (2023). Vad är okej sex? - samtyckesundervisning på språkintroduktionsprogrammet, SO-didaktik, (fristående artikel).

Gurestam, U. (2023). Befriades människan av upplysningen? - att som lärare ifrågasätta sin undervisning, SO-didaktik, (fristående artikel).

 

Jeppsson, S., Loinder, K. & Skoog, S. (2018). Ett kulturmöte i 1600-talets Sverige - hade Sverige varit Sverige om inte samerna fått tobak? SO-didaktik (6), s. 10-23.

 

Kans, J. (2022). (Stöd)frågan som försvann - en undervisning om globalisering. SO-didaktik (11), s. 94-102.

Lennman, S. & Törmeman, S. (2022). Kan folkmord förhindras - att lära av det ofattbara. SO-didaktik (12), s. 74-87.

 

Minnbergh, M. (2022). Låt övningen stå i centrum för lärandet - konsten att göra en meningsfull övning. SO-didaktik (11), s. 74-82.

Mossfeldt, C., Sahlström, P., Wilhelmsson , K. & , P. Johansson (2018) Historiska källor på mellanstadiet - ett FoU-projekt om migration och kulturmöten. SO-didaktik (5), s. 26-35.

 

Sandberg Andrasko, E. (2022). Är rasismen mot afroamerikaner på väg mot ett slut? - en FDU om rasism och historiemedvetande. SO-didaktik (11), s. 34-45.

Sandahl, K. (2022). "Kan vi böja kurvan?" - att formulera en angelägen fråga. SO-didaktik (12), s. 56-63.

Scott Nordmeyer, F. (2022). Var folkhemmet ett hus? SO-didaktik (12), s. 29-36.

Wallhager, D. (2020). Familjen Karlsson - att förstå migration genom källor. SO-didaktik (9), s. 20-31.

Österman, N. (2022). Statistiken som försvann - högstadieelevers utmaningar att använda statistik som källa. SO-didaktik (12), s. 20-26.

Föreläsningar och presentationer

Konferensbidrag: "Enquiries in history education. Experiences from a professional development seminar series". (HEIRNET, 2021)  

 

Konferensbidrag: "Frågedriven undervisning i historia" (historiedidaktisk konferens Högskolan Dalarna i Falun den 11–12 maj 2022)

Webbresurser

Litteratur

Grant, S. G., Swan, K., & Lee, J. (2017). Inquiry-based practice in social studies education: Understanding the inquiry design model. Routledge.

Swan, K., Lee, J. K., & Grant, S. G. (2018). Inquiry design model: Building inquiries in social studies. National Council.

Mer om FDU-modellen
bottom of page