top of page

SAMHÄLLSKUNSKAP

Här hittar du frågedrivna undervisningsupplägg i ämnet samhällskunskap. Det är lärare i nätverket som generöst delar med sig av sina FDU-konstruktioner. De är skapade i en specifik undervisningskontext med lärarens egna elever i åtanke och även om det är utförliga beskrivningar som delas ryms inte allt. Det vi hoppas är att du ska inspireras, vrida och vända, anpassa och utveckla materialet till dina elever och ditt undervisningssammanhang. Om du har några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss.

vad-ar-okej-sex_stödfråga 1

Vad är okej sex?

Denna undersökning handlar om samtycke. Sedan 2018 har Sverige en samtyckeslag. Eleverna utforskar varför, hur och vad samtyckeslagen är och hur en kan uttrycka samtycke i relationer.

globalisering.png

Vinner alla på globalisering?

Globaliseringen har och fortsätter påverkar oss människor i allt högre utsträckning. Men vad kan förändringar i globaliseringen få för konsekvenser för oss som individer, samhällen och världen. Det är vad denna undersökning ger eleverna möjlighet att utforska.

sociala.png

Är sociala medier ett hot mot demokratin?

Denna undersökning handlar om hur vi kan stärka elevers källkritiska kompetens i en tid där nyhetskonsumtion i allt större utsträckning sker på sociala medieplattformar där desinformation lätt sprids.

Demokrati_Huvudbild

Hur kan demokratin i Sverige stärkas?

FDU:n handlar om de värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Eleverna undersöker olika demokratiska dilemman och reflekterar över förutsättningarna för demokratin.

illuminati.png

Vad spelar det för roll om människor tror på konspirationsteorier?

Den här undersökningen handlar om konspirationsteorier. Eleverna får möta några konspirationsteorier och undersöker varför människor tror på dem samt hur det påverkar samhället att människor tror på dem.

Globala temperaturer.png

Kan vi böja kurvan?

Samhällskunskap handlar om att göra det komplexa samhället begripligt och hanterbart. FDU:n ger eleverna möjlighet att utforska olika perspektiv på frågan om hur klimatförändringar och dess konsekvenser kan bekämpas.

polisen.png

Är det viktigt att (kunna) lita på polisen?

Sverige har beskrivits som ett “högtillitarland”, och i samhällskunskap är det viktigt att förstå relationen mellan frågor om tillit demokratins funktion. Eleverna får öva sina analytiska förmågor och lär sig använda en teoretisk modell.

bottom of page