top of page

RELIGIONSKUNSKAP

Här hittar du frågedrivna undervisningsupplägg i ämnet religionskunskap. Det är lärare i nätverket som generöst delar med sig av sina FDU-konstruktioner. De är skapade i en specifik undervisningskontext med lärarens egna elever i åtanke och även om det är utförliga beskrivningar som delas ryms inte allt. Det vi hoppas är att du ska inspireras, vrida och vända, anpassa och utveckla materialet till dina elever och ditt undervisningssammanhang. Om du har några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss.

Hår_huvudbild.png

Vad är grejen med hår?

Olika religioner studeras med hårets betydelse som en röd tråd genom undersökningen. Vi tittar på detta ur tre olika perspektiv; genom traditionen/läran, som identitetsmarkör och som samhällsomstörtande symbol.

Meditation introbild.jpg

Är meditation religion?

FDU:n handlar om religion, vetenskap och samhälle. Eleverna får undersöka gränsen mellan det religiösa och det profana genom att studera hur meditation kan utövas lika, men med olika syften, i olika sammanhang.

lämna.jpeg

Varför kan det vara svårt att lämna en religiös rörelse?

FDU:n handlar om nyreligiösa rörelser och vad som gör att människor både vill vara med och lämna dessa. Eleverna undersöker olika fenomen såsom ledarens roll, den religiösa aktiviteten och erfarenheter från olika inifrånperspektiv.

Human Skeleton Sketch

Är en människa något annat än ett djur?

FDU:n fokuserar på människosyn och syftar till att förklara vad religion är och hur ämnet skiljer sig från biologi och samhällskunskap. Eleverna utforskar vad en människa kan vara från ett biologiskt, samhällsvetenskapligt och olika religiösa perspektiv.

Buddhism frimärke

Finns lyckan i buddhismen?

Eleverna får utveckla sin förståelse av buddistisk lära genom att utgå från begreppet lycka (sukha) och sätta det i relation till det i buddhistisk tradition så centrala begreppet otillfredsställelse (dukkha). 

klimatkrisen tillåten.jpeg

Varför är klimatkrisen orättvis?

I den här undersökningen får eleverna möjlighet att se klimatkrisen ur olika perspektiv och undersöka denna etiskt med utgångspunkt i begreppen rättvisa och orättvisa.

30 grader ifebruari.png

Får buddhister ha sex?

I FDU:n ska frågan om buddhister får ha ses studeras från tre olika perspektiv: lekfolk, monaster och människors verklighet. Eleverna får lära sig buddhismens regler och tolkningstraditioner utifrån litteratur och levd religion genom reportage.

Fötter huvudbild.jpg

Vad är grejen med fötter?

Fdu:n ställer frågor om religiositet och kroppslighet, med fokus på fötter. Eleverna utforskar vilka regler och uppfattningar som omgärdar fötter med hjälp av urkunder och nutida källor från olika medier.

Bild 2_Collage_jesusbilder.png

Finns det bara en Jesus?

Den här FDUn handlar om att med olika religionsvetenskapliga metoder undersöka frågan om det bara finns en Jesus.

vetenskap och tro.jpeg

Finns det en konflikt mellan att tro på Gud och att tro på vetenskap?

FDU:n ger eleven möjlighet att behandla den komplexa frågan om förhållandet mellan religion och vetenskap. Upplägget visar att det går att besvara frågan på fler än ett sätt med exempel från både religiösa och icke-religiösa håll.

bottom of page