top of page

Professionsutveckling

Kurser

SO-didaktik i Centrum genomför utvecklingssatsningar för SO-ämnena (för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet) med stöd av Stockholms stad. De professionsutvecklande seminarierna som är kostnadsfria för lärare i Stockholm stad erbjuder kvalificerad fortbildning i SO-ämnena och bedrivs på Globala gymnasiet i Stockholm.

Verksamheten startades 2014 av en grupp lektorer i ämnesdidaktik som sedan dess drivit så kallade Doing-seminarier med fokus på ett SO-ämne per kurs. Hittills har mer än 300 lärare deltagit och utvärderingarna är mycket positiva.

Kursernas mål är undervisningsutveckling och kvalitetshöjning, genom att ge lärare verktyg att tillsammans skapa lärandesituationer där elever arbetar med ämnesproblem. I kurserna utvecklar lärare ett gemensamt ämnesdidaktiskt språk och bygger professionella gemenskaper. Under kurstillfällena får lärare möjlighet att tillsammans med andra prova på och utveckla övningar, som också delas med varandra.

Teachers at work.jpeg
Träd reflektion i vattnet

Kursutbud

 

Hela utbudet:

 

Doing Geography

Doing FDU

Doing History

Doing RE

Doing Skönlitteratur

Doing Social studies

Doing Sustainability

 

Läsåret 24/25 ges följande kurser:

 

 

Anmälan till samtliga kurser görs HÄR.
Har du frågor maila oss. 

Kursutbud 6 kurser.png
bottom of page