top of page

Om tidskriften

SO-didaktik är en tidskrift om undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, som vänder sig till lärare i grundskolan och på gymnasiet. Tidskriften kombinerar forskning och lärares erfarenhetsbaserade kunskaper på ett sätt som är anpassat för lärarprofessionen. Grundidén är att hälften av artiklarna i varje nummer skrivs av lärare som som vill dela med sig av sina erfarenheter. Målet är att tidskriften ska inspirera, uppmuntra och stödja lärare i utvecklandet av sin undervisning.

Skriv i SO-didaktik

Lärare, forskare med intresse för de samhällsorienterande ämnena och intresserade inom närliggande fält, som intresseorganisationer och kulturarvsinstitutioner, är välkomna att bidra med artiklar. Artiklar kan uppehålla sig vid erfarenheter av genomförda övningar och lektioner men också behandla teori och tidigare forskning. Läsare och författare får gärna höra av sig med frågor, tankar och bidrag till redaktionen - skriv till so-didaktik@globala.se

bottom of page