top of page

Om oss

SO-didaktik i Centrum bedriver ämnesdidaktisk undervisningsutveckling och forskning. Vi verkar för att stimulera undervisningsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi för grundskolan och gymnasiet. 

SO-didaktik i Centrum: 

  • Ger ut lärartidskriften SO-didaktik.

  • Driver ett nätverk för frågedriven undervisning (FDU). 

  • Erbjuder professionsutvecklande seminarier inom SO-ämnena.

  • Bedriver ämnesdidaktisk forskning inom SO-ämnena (bland annat med finansiering av Skolforskningsinstitutet och EU).

SO-didaktik i Centrum är en verksamhet inom Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, och bedrivs vid Globala gymnasiet i Stockholm. Den leds av forskarutbildade lärare på Globala gymnasiet: Thérèse Britton (RE), Ulrik Holmberg (HI), Maria Johansson (HI) och Patrik Johansson (SH & HI). Dessutom arbetar Emma Sandberg Andrasko, Lotta Dessen Jankell & Karolina Sandahl med delar av fortbildnings-verksamheten. 

Aktuellt

bottom of page